Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

Olje

Fossile brennstoffer kan kuttes ut innen 2090

New Scientist omtaler en 210-siders rapport (PDF) utført av European Renewable Energy Council (EREC) og Greenpeace, som ble sluppet på mandag. Rapporten er en av de første som forsøker å studere de fulle og langsiktige konsekvensene av å gå helt… Continue Reading →

Bruk Google Earth til å formidle framtidsstoff

Google Earth er et gratisprogram som lar deg fly virtuelt over hele Jorda og se på satellittbilder, kart, tredimensjonale modeller av bygninger og byer, og til og med vende blikket oppover mot himmelen. I utgangspunktet er Google Earth et fabelaktig… Continue Reading →

Kortnytt for uke 38

The Oil Drum: Wikipedia Megaproject Update: Et prosjekt som bruker Wikipedia til å kartlegge alle planlagte store oljeletingsprosjekter, slik at man får oversikten over mulig framtidig produksjonstakt. Foreløpig tyder de innsamlede dataene på et kraftig fall i dagsproduksjonen etter 2012-2015…. Continue Reading →

Økning av bensinprisen virker i USA

Det mest upopulære av alle tiltak, å heve prisen på drivstoff, er det som har best mulighet til å gi en reduksjon melder Transportøkonomisk institutt TØI): Det må sterk lut til om man skal få til vesentlige reduksjoner i CO2-utslippene… Continue Reading →

Tegn i tiden

Flyselskapet jeg reiste med i India forleden måned, sendte meg nettopp følgende mail: Fuel (ATF) price hiked by 18% Expect big increase in fares soon Save by booking your future travel immediately on www.spicejet.com

Energiscenarier for 2050

I likhet med en rekke andre store oljeselskaper (typifisert med BP som redefinerte forkortelsen til Beyond Petroleum) jobber Shell med scenarier for en verden med mindre olje. Shells scenariebyggere introduserer her begrepet TANIA – There Are No Ideal Answers –… Continue Reading →

Kan oljetoppen bremse den globale oppvarmingen?

Det er arbeidshypotesen i et paper av James Hansen og Pushker A. Kharecha (PDF). Utgangspunktet er rimelig nok: i takt med at oljeproduksjonen topper seg og begynner å falle, vil en hovedkilde til CO2-utslipp også fases ut. Om man i… Continue Reading →

Prius vs Ford Explorer

Salon melder at bilsalget fortsetter å falle i USA, med en reduksjon på 19 % for GM, 14 % for Ford og 10 % for Toyota. Men Toyota selger også et produkt som trosser trenden: hybribilen Prius har hatt sin… Continue Reading →

Oljetoppen og oljeprisen

Aftenposten skriver om en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som bl.a. konkluderer med at en økning i bensinprisen til 25 kroner literen er nødvendig for å kutte CO2-utslippene med en tredel innen 2020. Deretter har avisen snakket med en rekke… Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑