Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

Klimaendringer

Regionale atomkriger kan gi kjernefysisk "liten istid"

TIME Magazine snakker med Alan Robock, professor i miljøvitenskap ved Rutgers University, som i sin tid var med å gjøre beregningene som viste at en global kjernefysisk krig mellom USA og Sovjetunionen ville utløse en “kjernefysisk vinter“. Modellene var basert… Continue Reading →

Hvilke hindringer står i veien for biobrensel?

I en tid da oljeprisen har kollapset fullstendig, er det vanskelig å tro på at vi kan står overfor en brennstoffkrise. Men som International Energy Agency påpeker i sin årlige World Energy Outlook Report, kommer etterspørselen etter olje til å… Continue Reading →

Kinas CO2-utslipp kan dobles før 2030

FuturePundit melder at utslippene av CO2 fra Kina vokser i en slik takt at økningen fram mot 2030 kan bli større enn USAs samlede utslipp. Per idag er Kinas utslipp på 1,8 milliarder tonn CO2 i året, større enn USAs… Continue Reading →

Klimadrevet masseforflytning i Indonesia?

Planetsave rapporterer fra World Ocean Conference i Indonesia, der landets fiskeriminister, Freddy Numberi erklærte at myndighetene nå begynte å forberede seg på en mulig kraftig stigning i havnivået som følge av klimaendringene. Indonesia består av tusenvis av små og store… Continue Reading →

Scenarier for Norges klima om 100 år

Miljostatus.no, som er en god kilde til statistikker om miljø og klima, har en nettside som tar for seg scenarier om hvordan Norges klima er om 100 år. Selve siden inneholder lite informasjon utover rammene for scenariene (de “belyser sårbarhet… Continue Reading →

Konsekvensene av global oppvarming – sett fra 1958

I dette innslaget fra TV-serien Bell Telephone Hour, regissert av legendariske Frank Capra, forklarer Dr. Frank C Baxter hvordan utslipp fra fabrikker og biler kan øke temperaturen. Deretter viser han konsekvensene av et par graders oppvarming av jordkloden – tre… Continue Reading →

James Hansen ser mørkt på klimautviklingen

Det er spørsmålet klimaforsker James Hansen stiller i en spesialutgave av Scientific American kalt Earth 3.0. Hansen mener at Charney-sensitiviteten, en viktig matematisk modell i klimaforskningen som blant annet brukes av FNs klimapanel, gir for lave anslag for temperaturøkningen. Ifølge… Continue Reading →

Bryggen i Bergen kan stå under vann i 2050

Det er den dramatiske meldingen fra klimaforskere i Bergen, melder NRK: De siste beregningene som er gjort tyder på at havnivået vil stige 60-110 centimeter innen utgangen av dette århundret. Det mest sannsynlige tallet er 80 centimeter, ifølge professor i… Continue Reading →

Kan hvite tak bremse den globale oppvarmingen?

Los Angeles Times skriver om et forslag som ble lansert på en årlig klimaendringskonferanse (Climate Change Research Conference) i California nylig: siden det er velkjent at lyse bygninger reduserer behovet for luftkondisjonering fordi de reflekterer sollys, burde en massiv kampanje… Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑