Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

Vann

Har vi egentlig en vannkrise i verden?

Spørsmålet er mer provoserende enn man skulle tro, da ferskvann i tiår har vært regnet som en av ressursene det vil bli økende mangel på i fremtiden, med “vannkonflikter” som uunngåelig resultat. Men ifølge den internasjonalt anerkjente vannforskeren Asit Biswas,… Continue Reading →

SODIS: like livreddende som det er enkelt

Mangel på rent drikkevann er et av de største helseproblemene vi står overfor i vår tid, og fører blant annet til at 1,8 millioner barn dør hver år. Fordi en tredel av befolkningen i fattige land ikke har tilgang til… Continue Reading →

Kina må kutte vannforbruket med 60 % innen 2020

Kina har vært rammet av tørke i lengre tid, og må ifølge New Scientist nå sette inn en rekke tiltak for å redusere forbruket av vann: Water resources minister Chen Lei said it would cut the amount of water needed… Continue Reading →

Befolkningsveksten – tabubelagt ressurstyv

Robert Criss, professor i geovitenskaper ved Washington University i St. Louis im USA, mener at befolkningsveksten som kilde til miljøproblemer er et tabubelagt emne, blant annet i den pågående presidentvalgkampen. TIl Washington Universitys informajonstjenese sier han blant annet: The United… Continue Reading →

Verdens ferskvannsressurser

UNEP, FNs miljøprogram, har lagt ut en flott figur over verdens vannsressurser. Utsnittet nedenfor fokuserer på den ørlille brøkdelen av vannet (0,4 %) som de fleste landlevende organismer på Jorda er avhengige av, nemlig vann på overflaten og i atmosfæren:… Continue Reading →

En enkel oppfinnelse som kan forandre verden

Google-gründer Larry Page snakker med Fortune Magazine om mulighetene for innovasjon som kan løse menneskehetens største utfordringer, som mangel på rent vann, det enorme helseproblemet trafikkulykker utgjør og mangel på billig solenergi. Hans hovedargument er at dagens mentalitet i det… Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑