Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

Statistikk

San Francisco får urbant økokart – når får vi det i Oslo?

San Francisco regnes som en av verdens mest offensive storbyer på miljøområdet, og byens borgermester Gavin Newsom snakker ofte og gjerne om de mange tiltakene man er i ferd med å iverksette, som i denne fabelaktige podcasten for The Long… Continue Reading →

Når halve folket er under 15

Medianalderen er definert som alderen som deler en befolkning inn i to numerisk like store grupper. I statistikken kan medianen være et nyttig utgangspunkt når man vil skildre hovedtendensen i et materiale uten å skjele for mye til ekstremverdiene. NationMaster… Continue Reading →

Det er ikke bare fossile brennstoffer som er mangelvare

Denne interessante plakaten fra New Scientist (klikk for full størrelse) viser at de kjente forekomstene av en rekke viktige metaller er mindre enn vi kanskje liker å tenke på. Den stjerneformede figuren i midten viser hvor mange års forbruk som… Continue Reading →

Gigantisk FN-database fritt tilgjengelig

UNdata er navnet på et nettsted som ble lansert for litt over et år siden, og som tilgjengeliggjør store mengder data fra FN-systemet. Det dreier seg om 22 ulike databaser med 60 millioner poster, om alt fra fødselsrater til forbruk… Continue Reading →

Interaktiv presentasjon av innvandring til USA

New York Times har startet en serie om innvandring til USA, og presenterer blant annet denne interaktive applikasjonen som viser sammensetningen av folkegruppene som er kommet til landet siden 1880, basert på folketellinger. Ved å legge muspekeren over et fylke,… Continue Reading →

Vi har solenergi så det holder!

Denne figuren oppsummerer det totale solenergiregnskapet for Jorda, det vil si enkeltmekanismene som tilsammen gir oss summen av innfallende og utstrålt energi. Det globale oppvarmingsproblemet oppsummeres av de oransje pilene midt på og lengst til høyre på figuren: “radiation absorbed… Continue Reading →

Kinas CO2-utslipp kan dobles før 2030

FuturePundit melder at utslippene av CO2 fra Kina vokser i en slik takt at økningen fram mot 2030 kan bli større enn USAs samlede utslipp. Per idag er Kinas utslipp på 1,8 milliarder tonn CO2 i året, større enn USAs… Continue Reading →

Scenarier for Norges klima om 100 år

Miljostatus.no, som er en god kilde til statistikker om miljø og klima, har en nettside som tar for seg scenarier om hvordan Norges klima er om 100 år. Selve siden inneholder lite informasjon utover rammene for scenariene (de “belyser sårbarhet… Continue Reading →

Worldmapper: global statistikk på en artig måte

Worldmapper er et nettsted som drives og utvikles av ansatte ved bl.a. universitetet i Sheffield i England, og som bruker verdenskartet til å vise statistiske opplysninger av ulike slag. Ideen er å vise hvert lands bidrag til statistikken ved å… Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑