Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

Tog

Kan høyhastighetstog bli ryggraden i vår megaregion?

Idag legger Norsk Bane fram en fersk utredning utført av Deutsche Bahn som skal vise at det både er laseggjørbart og lønnsomt på sikt å bygge ut et nettverk av høyhastighetstog i Sør-Norge før 2020. Tidligere har det vært vanlig… Continue Reading →

Glem det, NSB

Jeg reiser mye i forbindelse med arbeidet, og har som følge av det et karbonregnskap jeg ikke er spesielt stolt av. Hvis jeg f.eks. skal delta i et møte i Bergen, står jeg ifølge SAS’ utslippskalkulator for utslipp på 52… Continue Reading →

Lyntog skal utkonkurrere innenriksfly i Danmark

Dansk hurtigtog av merket IC4 Den danske avisen Børsen melder at statsminister Fogh Rasmussens plan for å bygge lyntog mellom Danmarks største byer i praksis vil føre til at det blir vanskelig å drive innenriks flyruter i landet innen 2020…. Continue Reading →

California godkjenner lyntogprosjekt

AFP melder at velgerne i California i en folkeavstemning 4. november gikk inn for det tidligere omtalte ambisiøse prosjektet som er ment å knytte delstatens viktigste byer sammen med lyntog fra nord til sør: The authority says the system will… Continue Reading →

California får hurtigtog av europeisk standard

Gas 2.0 melder at Californias miljømyndigheter har gitt klarsignal til California High-Speed Rail Authority, som ønsker å bygge et lyntogsystem som forbinder byene Sacramento, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Orange County og San Diego med hverandre. Togene er forventet… Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑