Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

2030

Økt datakraft nødvendig for kunstig intelligens

Diagrammet over ble laget av dataforskeren Hans Moravec rundt 2000, og viser hvor mye data-regnekapasitet (regnet i MIPS, eller millioner instruksjoner per sekund) man får for 1000 dollar. Ikke overraskende viser kurven en voldsom økning over tid: i 2000 ville… Continue Reading →

Hvilke hindringer står i veien for biobrensel?

I en tid da oljeprisen har kollapset fullstendig, er det vanskelig å tro på at vi kan står overfor en brennstoffkrise. Men som International Energy Agency påpeker i sin årlige World Energy Outlook Report, kommer etterspørselen etter olje til å… Continue Reading →

California godkjenner lyntogprosjekt

AFP melder at velgerne i California i en folkeavstemning 4. november gikk inn for det tidligere omtalte ambisiøse prosjektet som er ment å knytte delstatens viktigste byer sammen med lyntog fra nord til sør: The authority says the system will… Continue Reading →

Kinas CO2-utslipp kan dobles før 2030

FuturePundit melder at utslippene av CO2 fra Kina vokser i en slik takt at økningen fram mot 2030 kan bli større enn USAs samlede utslipp. Per idag er Kinas utslipp på 1,8 milliarder tonn CO2 i året, større enn USAs… Continue Reading →

Klimadrevet masseforflytning i Indonesia?

Planetsave rapporterer fra World Ocean Conference i Indonesia, der landets fiskeriminister, Freddy Numberi erklærte at myndighetene nå begynte å forberede seg på en mulig kraftig stigning i havnivået som følge av klimaendringene. Indonesia består av tusenvis av små og store… Continue Reading →

Flyprodusent vil utvikle bioflybrensel

Flyprodusenten Airbus og Honeywell International skal satse på biobrensel for fly i stor skala, melder Business Week. Målsetningen er å kunne dekke en tredel av etterspørselen fra kommersielle fly i 2030. Som for andre satsinger på andregenerasjons biobrensel skal det… Continue Reading →

California får hurtigtog av europeisk standard

Gas 2.0 melder at Californias miljømyndigheter har gitt klarsignal til California High-Speed Rail Authority, som ønsker å bygge et lyntogsystem som forbinder byene Sacramento, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Orange County og San Diego med hverandre. Togene er forventet… Continue Reading →

Fra Blurb og Cafepress til personlig produksjon

Når grensen mellom virtuelt og virkelig viskes ut, desentraliseres nyskaping og produksjon radikalt. Produkter som tidligere var bedriftenes domené, kan nå skapes av hver og en av oss på nettsteder som Blurb, Cafepress og Zazzle. Produksjonskvaliteten er ofte vel så… Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑