Under finnes pekere til bilder av fremtiden, skrevet i ulike former av Eirik Newth. Bildene er hver på sitt vis faktabaserte, og formulert som ett eller flere scenarier. Dokumentene er sluppet under en såkalt CC-NC-lisens, hvilket vil si at du fritt kan bruke tekstene og videredistribuere dem til ikke-kommersiell bruk uten å spørre om lov først. Ønsker du å gjengi det i en kommersiell sammenheng, må forfatteren kontaktes på eirik@newth.net.

Tøyen i 2050: en hilsningstale: En tekst som ble holdt til en utefest på Tøyen i 2008.

2050: Kappløpet mot Malthus (PDF) inneholder en innledning og tre scenarier jeg opprinnelig produserte for Miljøpartiet De Grønne (har ingen tilknytning til partiet, men takket ja til utfordringen). Scenariene er formulert som tre leksikon/wikiartikler skrevet i eller like etter 2050, og er ment å skissere opp tre mulige hovedretninger utviklingen kan ta i tiårene fremover.

Biblioteket i 2019 (PDF-format, 7 sider) ble skrevet til Bærum biblioteks hundreårsjubileum 23. januar 2009. Det har form av en tenkt tale som holdes til 110-årsjubileet i 2019. I scenariet har jeg antatt at den økonomiske krisen vi er på vei inn i nå, blir mer langvarig enn mange idag synes å tro, noe som vil kunne drive fram store endringer i biblioteket.