PROSJEKT "SPACEGUARD"

  • En organisasjon som har til formål å verne Jorda mot farlige objekter i verdensrommet
  • Gransker himmelen for å finne objekter med baner som krysser Jordas bane
  • Bruker automatiske teleskoper og datateknologi for å finne små og svake objekter, og holde orden på dem