INTERNETT KAN BRUKES TIL Å:

Søke etter informasjon
 
  Synliggjøre spesielle prosesser og studere simuleringsmodeller
 

Formidle og presentere informasjon

  Utveksle informasjon og utvikle nye samarbeidsformer 

 FORRIGE     START     NESTE