Kjre bruker av "Jakten fortsetter"

"Jakten fortsetter"-portalen drives videre som en del av nettmagasinet Aktuell Viten (AV), som leveres via epost, web eller Avantgo hver 14. dag og inneholder siste nytt om forskning og teknikk