Tja, si det. I anledning Verdens Bokdag har Aftenposten brukt mye spalteplass på å fortelle oss hvor mye mer det leses nå til dags, ikke minst blant ungdom. Jeg venter ikke at kulturkonservative og  bokbransjelojale Aftenposten stiller spørsmålstegn ved en spørreundersøkelse bestilt av bokprodusentene, men når det er så enkelt som å surfe til Norsk mediebarometer 2007 er det litt synd at man ikke har tatt seg bryderiet. Der er tallene for boklesing nemlig langt mindre dramatiske:

23 prosent leste bøker på fritiden en gjennomsnittsdag i 2007, mot 24 prosent året
før. I gjennomsnitt brukte vi 13 minutter på boklesing per dag, eller 58 minutter
blant dem som leste bøker i løpet av en dag. Andelen boklesere sank noe i første
halvdel av 1990-tallet, men har siden økt. 2007-tallene er omtrent på nivå med det
som har vært gjeldende de siste åra.

23-prosenttallet gjelder også gruppen unge mennesker som Synovate-undersøkelsen som Aftenposten omtaler har fokusert på, men der er lesetallene 33 %. Selv om det skulle være slik at “lesingen blant unge menn i aldersgruppen 15- 29 år [har] hoppet så kraftig opp at hele fallet fra 2005 allerede er kompensert” er det kanskje litt tidlig å snakke om “nytradisjonalisme” blant ungdom. Og et eller annet sted i redaksjonen burde noen ha stusset over dette utsagnet:

Interessant nok er nedlasting av film, lesing av blogger på nett og skriving av innlegg i nettets diskusjonsfora på kraftig retur, samtidig som boklesingen øker.

Dette kunne jo ha vært et saftig spark til den nye arvefienden (TV var som kjent den gamle), men her er det på sin plass å minne om Iskwevs posting om samvariasjon og årsak igjen: om det skulle være slik at et tall vokser og et annet faller, er det ikke gitt at det er en årsakssammenheng. Og nok engang kan det stilles spørsmålstegn ved grunnpåstanden: ifølge Norsk mediebarometer ser vi en fortsatt klar økning i nettbruken, i aldersgruppen ungdom/unge voksne er den nå mer enn tre ganger større enn frivillig boklesing.Det er forøvrig en vekst som har kommet uten fem flate øre i offentlige stimuleringstiltak, og tross årelang motstand fra skolevesenet og voksenverdenen.
Rett nok er “nedlasting av film” og “skriving av innlegg i nettets diskusjonsfora” ullent inntil det meningsløse (man får håpe at dette ikke avspeiler originalspørsmålene), men noen kilder til alternative tall finnes jo, som torrenttrafikk (som internasjonalt har økt med 25 % det siste halvåret) og deltakelse på nettsteder av typen Nettby osv. Når vi vet hvor stort misforholdet kan være mellom det folk sier de gjør, og det de faktisk gjør, burde det være påkrevet.