Vel, det kommer kanskje litt an på øynene som ser. Tanken bak romheisen er at man skal senke en kabel ned fra geostasjonær bane – kretsløpet 36 000 kilometer over ekvator hvor man idag plasserer TV-satellitter – for å kunne sende nyttelast og passasjerer opp og ned i en heisliknende kabin. I denne testen, utført av selskapet Liftport, var det tenkt at mini-heiskabinen skulle klatre 1,6 kilometer langs et bånd opp til en ballong. Isteden måtte man nøye seg med en oppstigning på drøyt 300 meter.
Årsaken var i dette tilfellet at båndet etter krav fra amerikanske luftfartsmyndigheter måtte dekkes med en varselfarge, som viste seg å svekke båndet. Men forsøket viser at romheisen, som er et ingeniørmessig elegant konsept, kommer til å støte på en rekke uventede problemer under utviklingen. Noen av de viktigste utfordringene vi kjenner til i dag:

  • Utvikle et kabelmateriale som er sterkt nok. Alle kjente metaller og konvensjonelle materialer vil ryke under sin egen vekt. For øyeblikket er karbonnanorør den mest lovende kandidaten, men man vet ikke hvordan vi skal produsere titusenvis av kilometer av stoffet ute i verdensrommet.
  • Finne en passende energikilde til heismotoren. Kabinen kan ikke hales opp og ned med kabler, og strømførende ledninger er ikke aktuelle (se punktet over), for øyeblikket drøftes bl.a. muligheten av å bruke laserstråler.
  • Hindre at heiskabelen settes i svingninger av gravitasjonspåvirkning fra Månen og Sola, og solvinden. Nyere forskning tyder på at det kan bli et alvorlig problem.
  • Beskytte passasjerene mot stråling under oppstigningen, som vil ta heiskabinen gjennom sterke strålingsbelter mellom 1000 og 20 000 km over ekvator.

I tillegg til dette kommer økonomiske, politiske og juridiske utfordringer. Alt i alt gjør dette at sjansen for at romheisen er i drift i 2050, i beste fall er moderat. Forfatteren Arthur C. Clarke, som med The Fountains of Paradise skrev en utmerket roman om romheisen, legger handlingen til midten av det 22. århundre. Det virker temmelig realistisk idag. Dessverre, da romheisen er den eneste løsningen om man vil åpne verdensrommet for omfattende utforsking og kolonisering.