Helseministeren tror på Snåsamannen, den påtroppende sjefen for Rettsmedisinsk institutt tror på bønnens kraft, og mange mener at det ikke betyr noe som helst. Jeg er uenig. Siden det nå er bevist hinsides enhver tvil at det fins folk der ute som besitter krefter hinsides den sneversynte vitenskapens horisont, er det på tide å følge opp Torbjørn Jaglands gamle forslag om å innføre alternativmedisin i helsevesenet. Og det bør ikke stanse der.
Alternativ tenkning har aldri begrenset seg til kroppen alene. Det dreier seg om et eldgammelt tankesett som griper inn på de fleste områder av livet, om en verden som lever på siden av den synlige og kjente, ikke helt ulikt den parallelle virkeligheten i Harry Potter-bøkene. Derfor bør det bli de rødgrønnes neste prosjekt å innføre et Departement for magiske spørsmål (DMS), og gi magiministeren i oppdrag å gi alle departementer en alternativ overhaling. Noen forslag:

  1. Justisdepartementet bør bygge opp en egen innsatsstyrke som står klar hver gang det er fullmåne, da en bølge av månesyke skyller over landet og utløser vold og sinnslidelser. Samtidig bør hundefangertjenesten styrkes, så man kan håndtere de mange varulvene som nå får gå fritt omkring i gatene.
  2. Forsvarsdepartementet må snarest få seg en avdeling for harelabber og andre lykkeamuletter. Vi kan ikke lenger leve med at norske vernepliktige er uten denne helt nødvendige beskyttelsen.
  3. Finansdepartementet må utrede hvordan vi kan lære av kinesernes lange og suksessrike forhold til lykketall. Finansministerens limousine bør utstyres med et bilskilt som viser f.eks. tallet 1314, mens tallknuserne på bakrommet må pålegges å samarbeide med astrologer, augurer, orakler og andre som kan forutsi fremtiden.
  4. Landbruksdepartementet må snarest sette ned en studiegruppe med henblikk på få landbruket til å drive i tråd med tusenårig norsk tenkning. Det bør oppfordres til høsting ved henholdsvis nymåne og fullmåne, avhengig av hva tradisjonen er på det aktuelle stedet. En støtteordning for blot av hester og griser, samt ofring av smør til Sola, bør opprettes.
  5. Miljøverndepartementet må pålegges å ansette healere som bedriver håndspålegging av jordkloden. For lenge har Moder Jord måtte lide fordi politikere ikke har villet samarbeide med dem som virkelig kan føle Hennes smerte.
  6. Kunnskapsdepartementet bør overlates til scientologikirken, som gjennom tiår har dokumentert at de driver langt mer effektiv utdanning enn norsk offentlig skole.
  7. Forskningsdepartementet bør legges ned, da dets grunnholdning er i strid med religionsdelen av den nye rasismeparagrafen.
  8. Utenriksdepartementet må snarest opprette avdelinger for kontakt med utenomjordiske, med landene på Jordas innside og med kolonien av nazister som flyktet til Antarktis etter annen verdenskrig.
  9. Statsministeren bør jevnlig pålegges å spise hjertet til en nylig drept bjørn eller et villsvin, da det som kjent gir mot, visdom og styrke til å mestre en krevende lederjobb.

Dette er bare en foreløpig skisse, og flere forslag tas imot med takk. Foreslå gjerne også hvem som bør bli magiminister.