Jeg kan for tiden dessverre ikke påta meg nye oppdrag. 

Eirik Newth