Jeg er for tiden ute i omsorgspermisjon, og har begrenset anledning til å påta meg nye oppdrag i første halvdel av 2018. Ta kontakt med min manager Kevin Aall, som kan nås på telefon  482 68 110 eller kevin@foredragskonsult.no, for nærmere informasjon.

Eirik Newth