Pandemien vil forhåpentligvis ha gitt mye lærdom som vi kan bruke for fremtiden. Men det er ikke sikkert. Pandemien kom ikke som noen overraskelse på dem som jobber med å se på risikofaktorer i Norge og internasjonalt.

Hvordan vil covid påvirke samfunn og arbeidsliv fremover?

Hvordan vil skiftende demografi, bedre helse, lengre levealder og en stadig utvikling av helseteknologi påvirke oss og arbeidslivet?

I fremtiden vil vi kunne forutse sykdommer langt tidligere enn i dag og fitbiten på armen vil bli et viktig verktøy. Men vil vi egentlig hva som kommer?

Medisinsk forskning og kunnskap om helse vil i stor grad basere seg på innsamling av enorme mengder data. Eirik påpeker det store paradokset i at Datalagringsdirektivet måtte legges bort på grunn av motstand mot overvåkningen den ville medføre mens dette ville vært småtteri mot den overvåking vi frivillig utsetter oss for hver eneste dag gjennom sosiale media og apper.

Eirik Newth skreddersyr alle foredrag fra scratch og inn mot alle bransjer.

Holder foredrag om følgende temaer 

• Teknologi og forskning etter corona
• Norge i 2030 – ti viktige trender
• Helse, velferd og teknologi
• Den kommende rom-revolusjonen

Kontakt:
kevin@foredragskonsult.no, tel 482 68 110