Asteroide 2001 CX
26. februar 2006
- stevnemøte med dommedag?

 

Presentasjon ved
Eirik Newth
astrofysiker


PEKERE TIL MER STOFF