OPPDAGELSEN

  • Autoteleskop på New Zealand fant objekt i desember 2001 - kodenavn 2001 CX
  • SpaceGuard bekreftet at objekt var asteroide på mulig kollisjonskurs i mars 2002
  • Mai 2002: foreløpige beregninger tydet på 90 % fare for kollisjon - beregninger hemmeligholdt
  • November 2002: 99,5 % sikkerhet for kollisjon
  • Nedslagstid: 26. januar 2006, 16.07 lokal tid
  • Nedslagspunkt: delstaten Oregon, USA