EBØKER, INTERNETT OG DØDTIDSMEDIER

Et foredrag av Eirik Newth, eirik@newth.net

Boka er en av våre eldste og mest vellykkede oppfinnelser


Samfunnsmessige utviklingstrekk


Bransjemessige utviklingstrekk


Teknologiske utviklingstrekk


Situasjonen i 2002: Internett


Situasjonen i 2002: Eboka


2015: Dødtidsmedier gir konvergens mellom Internett og ebøker


Skolen


Skolebiblioteket


Infonautene