Hvorfor er vi ikke på Mars i dag
- og hva kan gjøres for å komme dit?

Notater og pekere til et foredrag av Eirik Newth holdt på InterCon 2001, Oslo

Utgangspunkt: 40 år siden Gagarin, 25 år siden Viking I og II, året da "2001 - A space odyssey" burde ha vært virkelighet!

Hvordan kan vi komme dit?

Mange planer opp gjennom årene. Nixon lot en gruppe se på en Mars-ferd, og det ble laget planer for reiser tidlig på 1980-tallet. Ekstremvarianten: "One-Way to Mars" foreslått av George William Herbert

"Big science": Space Exploration Intiative

"Small is beautiful": Mars Direct

Typisk Mars Direct-ferd

  1. Aug 05: Ares 1 sender ERV 1 til Mars
  2. Feb 06: ERV 1 bremser opp i atmosfæren og lander på Mars
  3. Sep 06: ERV 1 har "full tank"
  4. Okt 07: Ares 3 sender Hab 1 til Mars. Hab 1 roterer sammen med brukt rakettrinn!
  5. Apr 08: Hab 1 ankommer Mars, lander v. ERV 1. Har god tid og bevegelighet - viktig poeng
  6. Sep 09: Tilbakereisen til Jorda. Etterlater seg en fullt brukbar boligmodul
  7. Feb 10: Ankomst på Jorda
  8. Mai 10: Hab 2 reiser med Ares 5 for å lande ved ERV 2, som ble sendt opp med Ares 4

Mars Directs største fortrinn

NASA støtter Mars Direct - delvis
NASA-direktør Dan Goldin gikk inn for ideen, man utviklet et konsept for en reference mission i 2009, med mange av elementene fra Zubrin. Mars Semi-Direct: variant med tre romskip og rendezvous i Mars-bane før tilbakereise til Jorda.

Et begrenset, pågående prosjekt er MIPP - Mars In Situ Propellant Production for å teste ut ideen om kjemisk fabrikk på Mars.

Hva skal kolonistene leve av?

Med SSTO-skip, "sirkuleringsskip" og atomrakettmotorer er det mulig å frakte større grupper til Mars. Før 2050 kan vi ha utforsket planeten i detalj og lært oss å leve på og av den, så kolonier er mulig.

Generelle pekere


newth.net