[ Start | Kort fortalt | Nye modeller | FAQ | Erfaringer | Problemer | Websurf | Software | Lenker ]

Kjente problemer

Avskalling av den flotte finishen på Psion 5 er et estetisk, men like full irriterende problem. En løsning er å skrape av finishen med et ikke-metallisk redskap. Resultatet er en flott, men blankere maskin.