[ Start | Kort fortalt | Nye modeller | FAQ | Erfaringer | Problemer | Websurf | Software | Lenker ]

Psion 5 på Internett med modem: Gjør-det-selv

Å koble en Psion 5 mot Internett er ikke helt trivielt - det er temmelig åpenbart at maskinen ble utviklet før tanken om "det mobile kontoret" slo gjennom for alvor. Men er du den stolte eier av en Psion 5, finnes det du trenger enten gratis på nettet eller temmelig rimelig i hvilken som helst velutstyrt datasjappe. Nedenfor følger en trinnvis oppskrift, basert på min egne erfaringer. Men bare så det er sagt: jeg er ingen ekspert på dette, og eventuelle kompliserte hardware- eller softwarespørsmål (av typen: "Hva slags handshake-opsjoner skal jeg stille inn på et V90-modem") henviser jeg til newsgruppene i comp.sys.psion-hierarkiet.

1. Skaff nødvendig hardware 5. Surf på nettet med Web
2. Last ned og installer Message Suite 6. E-post
3. Koble sammen Psion og modem 7. Bruk av mobiltelefon mot nettet
4. Tilpass Dial Up-software 8. Kjekt å vite


1. Skaff nødvendig hardware

Med din Psion fulgte det en kabel som du kobler til PCen når du skal bruke PsiWin. Du har koblet kabelen til en av parallelportene på din PC (COM 1 eller COM 2, sannsynligvis), det vil si en port der du ellers kunne ha et modem. Nå skal du koble Psion-kabelen direkte til et modem. Hvis du har et normalt modem, vil du lett se at det ikke lar seg gjøre. Psion-kabelen er en såkalt 9-pins kabel, det vil si at den har ni små tagger som stikker ut. Det at taggene stikker ut, gjør den også til en hannkabel (eller "male" på engelsk).

Bakpå modemet ditt finner du støpselet der du vanligvis plugger modemkabelen fra PCen. Støpselet har 25 små hull. Støpselet er et hunnstøpsel. Det vil si at kabelen som skal plugges i, må være en 25-pins hannkabel. Nå finnes det faktisk kabler på markedet som gjør dette: i den ene enden av kabelen er det en 9-pins hunnkabel som Psion-kabelen passer i, i den andre enden finnes det en 25-pins hannkabel. Men det er ikke dette du skal ha!

For at din Psion skal kunne kommunisere med et modem, trengs det en såkalt nullmodemkabel. Nullmodemkabelen skal ha en 9-pins hunnstøpsel i en ende og et 25-pins hannstøpsel i den andre. Problemet er at det kan være vanskelig å få tak i akkurat den typen du trenger. Ofte vil nullmodemkabler være omvendt av det du trenger, med hann der du trenger hunn og omvendt.

Da finnes det en løsning i form av kjønnvendere. En kjønnvender er et lite støpsel som forvandler en hann til en hunn eller omvendt, uten å forandre på kabelens egenskaper. Det finnes kjønnvendere for både 9-pins og 25-pins kabler, og dermed burde du kunne lage nøyaktig ledningen du trenger med litt prøving og feiling i databutikken. Det koster ikke allverden: jeg betalte rundt 250 kroner for rubb og rake.

Dersom du ikke vil gjennomgå dette, kan du kontakte et firma som spesiallager kabler for alle formål. Jeg har hørt (men ikke prøvd selv) om firmaet Jotec.

Du trenger altså: 1 stk nullmodemkabel, med 9-pins i den ene enden og 25 pins i den andre, eventuelt kjønnvender for de kabel-endene som ikke passer med modem eller Psion.


Enden av Psions kabel: 9 pins hann

Støpselet bakpå et USRobotics 28.8 modem: 25-pins hunn

En typisk nullmodemkabel: 25-pins hunn og 9-pins hunn. Sammenligner du bildene over med dette, ser du at det ikke er mulig å koble modem, Psion og kabel sammen!


Løsningen er kjønnvendere som disse. De forvandler 9-pins og 25-pins hunn til tilsvarende hann uten å forandre nullmodemkabelens egenskaper.


2. Last ned og installer Message Suite fra nettet

Webleser og e-postprogram er ikke inkludert med Psion 5, men kan hentes gratis på Psions hjemmeside i samlepakken Message Suite. Med pakken følger også et faxprogram og forbedrete muligheter for kontroll av modem og nettverk fra Control Panel i Psion. Når fila er lastet ned på PCen og du har startet PsiWin (du har selvfølgelig versjon 2 av PsiWin?), kan du meget lett installere programmet fra PC ved å klikke på setup.exe i mappen der du har pakket ut .ZIP-fila.


Klikk på ikonet for å laste ned Message suite


3. Koble sammen Psion og modem

Plugg Psion-kabelen inn i Psions kabelport, og nullmodemkabelen inn i den andre enden av kabelen, eventuelt med kjønnvender imellom. Deretter kobler du den andre enden av nullmodemkabelen inn i modemet, eventuelt med kjønnvender imellom. Sjekk at Remote Link i Psion er skrudd av, ellers vil ikke modemet motta signaler. Sjekk også at modemet er skrudd på og koblet til telefonuttaket i veggen.


Her er modem og Psion sammenkoblet før oppringing


4. Tilpass Dial Up-software til norske forhold

Til tross for at Psions operativsystem Epoc32 er knøttlite sammenlignet med elefanten Windows 95, støtter det oppringt TCP/IP. Derfor kan du ta med deg mye av det du brukte under oppsettet mot din Internettleverandør, over til Psion. Selv er jeg (som web-adressen antyder :-) kunde hos SOL. Nedenfor følger derfor skjermbilder som viser hvordan du setter opp en oppringt forbindelse til SOL, men du forstår sikkert hvordan det kan overføres til din leverandør.

I. Etter å ha klikket Control Panel kommer dette frem. Du ser nå at to nye opsjoner er kommet frem: Modem og Network. Modem-innstillingene vil antagelig funke uten endringer, så det er Network du skal jobbe med. Dobbeltklikk på det.


II. Nå kommer dette fram (ikke nødvendigvis Compuserve som Current network service, men ellers likt).


III. Velg New. Da kommer følgende frem:


IV. Velg OK. Det betyr at du starter med blanke ark, og da kommer en ny skjerm frem:

V. Tast inn f.eks. SOL pålogging etter Name slik jeg har gjort her. Velg Dial-up. Kryss ikke av for Use smart dialling - det skaper problemer i Norge fordi vi ikke har retningsnumre. Standard phone number kjenner alle SOLs modem-kunder. Klikk nå på Account øverst. Da kommer dette fram:

VI. Tast inn brukernavnet og passordet du vanligvis bruker. Klikk så på Adresses.

VII. Kryss av som du ser her. Klikk så på Login.

VIII. Psion insisterer på et annet alternativ for Port settings, men jeg har funnet ut at dette fungerer best. Prøv selv. Login-script er ikke nødvendig hos SOL, men det kan bli aktuelt hos andre leverandører. I så fall må du lære deg Psions script-språk, som skildres i den medfølgende brukerveiledningen.

IX. Klikk på Done ytterst til høyre, og så på OK. Nå har du laget en komplett oppringnings-profil. Den vil dukke opp når du tar i bruk web-programmet. Og det er neste skritt.


5. Surf på nettet med Web

Klikk på Extras, og så på Web. Da vil nettleseren starte opp etter en liten stund. Startskjermen ser slik ut. Du er ikke helt ukjent med utseendet hvis du har brukt Netscape eller Internet Explorer: du har funksjoner som frem og tilbake til websider, bokmerker, søk på websider og "historieliste" over sist besøkte sider. Som du ser finnes det også en adresselinje, og her er det den lokale oppstartsiden som er angitt. Du kan velge å taste inn en URL (webadresse) direkte i adresselinjen, eller du kan velge å dobbeltklikke på en lenke med pekepennen.


Dobbeltklikker du på Psion Home Page, som er en ekstern lenke, vil nettleseren hente fram oppkoblingsprogrammet.

Velg Home hvis du er hjemme. Velg også oppringingsforbindelsen du har laget (her er det min nettleverandør, Compuserve, som er valgt). Du kan også velge modem her. Klikk på OK.

Her ser du en litt mer avansert side med animerte GIF'er og Javascript, og den fungerer også fint selv om ikke Web støtter dette.


6. E-post

Klikk på Extras, og så på E-mail. Da vil e-postporgrammet starte opp etter en liten stund, og du ser skjermbildet nedenfor. Programmet har bare fem postkasser. Du åpner hver av dem ved å klikke på en av dem i venstre del av skjermen. Merk: posten hentes på en uvanlig måte. Du må dobbeltklikke på Remote Inbox for å åpne e-postkontoen du har på Internettleveandørens mailserver. Først da starter oppkloblingen mot Internett opp. Har du fått e-post, må den kopieres over til den lokale innboksen.


Du gjør innstillinger for e-post under menyvalget Tools og Settings. Skjermen under kommer fram når du klikker på E-mail. Her taster du inn de samme opplysningene som på din stasjonære PC, og krysser av som angitt nedenfor.


Gjenta prosessen for innkommende post, som nedenfor. Avslutt med OK.


7. Bruk av mobiltelefon mot nettet

Disse telefonene kan brukes i skrivende stund, dersom du ikke bruker PCMCIA kort og adapter: Ericsson GS-18 (AKA 3c og 3mx), Ericsson SH 888 med innebygd IR-modem, Ericsson 6xx- eller 7xx-serien med DI 27 IR-modem som plugges under telefonen og Nokia 8810. Sjekk ellers Psions hjemmeside for mer info om bruk av mobiltelefon.

Jeg har ikke selv muligheten for å surfe fra min mobiltelefon. Men fra en bruker av disse sidene, som eier Ericsson SH 888, har jeg fått dette tipset (lett omskrevet):

"Forskjellen fra det oppsettet du har på din side er at man på Modem (i oppsettet) går inn og skriver Ericsson Infrared eller tilsvarende på egenhånd. Maksimal hastighet for mobiltelefon er 9600 baud, så aktiv surfing går for tregt. Under Dialing-ikonet klikker man for Mobile og Country (velg "Norway"), uten å gjøre noe med det som står under Tone dialing eller Area- kodene under Location. Alle innstillingene under, på din maskin Network, og min Internet, er de samme (jeg bruker også SOL).

Under Tools, Settings og E-mail i mail-programmet har jeg lagt inn de samme dataene som jeg bruker på hjemme- pc'en, samt, i mitt tilfelle Mailbox login, brukernavn og mailserverens navn som server for Outgoing og Incoming mail. Under Fax settings skriver jeg inn mitt mobilnummer eller mitt mobilfax- nummer og navn. Preferred resolution settes til "Fine". Show connection dialog er valgfritt (jeg har huket av i min). Og under Modem i Fax settings er det 9600 baud igjen, Fax speed (som er 2400) og Faxback delay (15 sek går greit). Man må imidlertid ha et mobilabonnement som har data og fax (eks. "Telenor Nomade").

Ellers er det på Ericsson- telefonen bare å gå inn og "Aktivere IR- port" (må sjekkes hver gang da den lukker seg automatisk når den ikke er i bruk), legge telefonen mindre enn 1 meter fra Psion med maksimalt 30 graders vinkelavvik på de infrarøde sonene, klikke på web- programmet til Psion og så sørger den for resten (vær litt tålmodig). Så lenge du bruker samme mailoppsett som på din hjemme-PC, vil du motta all din mail på din Psion."


8. Kjekt å vite

  • Nettleseren støtter ikke HTML 3 fullt ut. Det betyr at frames, Java og en del tabellfunksjoner ikke virker. Frames og Java er lovet i fremtidige versjoner av Web.
  • Ha tålmodighet! Webleseren er litt treg i oppstarten, og den er heller ikke like kjapp på nedlasting som Netscape 3 o.l. Men hvis du tenker på at vi her kjøærer en grafisk orientert webbrowser på en maskin med en tiendel av klokkefrekvensen og en brøkdel av internminnet på en typisk Windows-maskin, er farten imponerende.
  • Tast CTRL-T for å få "ren" skjerm. Det gir mer plass, da skjermen jo bare støtter 640x240 pixels.
  • Du kan zoome inn og ut av en webside, og Web har her en temmelig lekker funksjon jeg har savnet i andre nettlesere: den forandrer også størrelsen på grafikken.