Noen av foredragene som tilbys i 2023

Tre trender som former de neste tretti åra
Mot 2050 vil tre megatrender feste et stadig fastere grep om livene våre. Eldrebølgen, klimaendringene og ny teknologi vil drive massive endringer innen alle områder av samfunnsliv og dagligliv. Hvordan du og din virksomhet påvirkes vil variere, så dette et foredrag som skreddersys i kundesamtale på forhånd.

Helse, velferd og teknologi i fremtiden
Ingen vil merke den kommende eldrebølgen mer enn helse- og omsorgssektoren, som må ta seg av stadig flere eldre i et strammere arbeidsmarked med offentlig pengeknipe. Foredraget er løsningsorientert og tar blant annet for seg fremtidig sosial og teknisk innovasjon på helsefeltet, fra nye bosetningsmønstre til avansert automatisering.

Bærekraft i 2023: Hva betyr deg for deg?
Siden vi først ble kjent med bærekraftsbegrepet har mye skjedd og betydningen utvidet seg kraftig. I 2023 handler det ikke bare om å få til vekst som ikke går ut over naturen. Det handler om demografi og et arbeidsmarked i økende ubalanse, om sirkularitet, sosiale forhold og demokratisk legitimitet. 2023-definisjonen av bærekraft påvirker oss alle på ulike måter: Hvordan påvirker den deg?

Tre grep som gjør det mulig å fikse fremtiden
Vår sivilisasjon står foran en oppgave uten sidestykke i historien: Hvordan redde økosystemet uten samtidig å miste de mange godene som følger med vår livsstil. Det skal handle om å akseptere uunngåelige systemskifter, om å rigge økonomien om til permanent lavvekst og samfunnet som helhet til en befolkning som aldri mer vil kunne vokse. Kort sagt å skape det som er blitt kalt “en langsom utopi”.

Fortidens fremtid
Eirik er blitt kalt “Norges ledende retrofuturist”, det vil si ekspert på hva folk i gamle dager trodde om vår tid. Her er det eksempler på artige skivebommer som flygebilen og imponerende fulltreffere som videotelefonen, sammen med tanker om hva dette lære oss når vi skal tenke på vår egen fremtid.


Fremtiden sett fra 1930. Ikke dårlig spådd!

Ønsker du deg andre temaer (vitenskap, romfart astronomi) eller en annen type tjeneste (konferansier, ordstyrer)? Ta kontakt på epost/telefon under Bestilling.

Bestilling

For å bestille foredrag tar du kontakt med Kevin Aall på epost kevin@foredragskonsult.no eller telefon 482 68 110.

Tekst som kan brukes til presentasjon av foreleser og bilder som skal brukes i promomateriale finner du på Om Eirik-siden.