Espen blogger om en konsulentrapport fra firmaet Econ Pöyry, som ble bestilt av Den norske Forleggerforening for å påvirke regjering og Storting til å legge ned det unike (både i nasjonal og internasjonal sammenheng) digitale læremiddelprosjektet NDLA. Dette er ikke første gang bokbransjen forsøker å stanse prosjektet, og forhåpentligvis overlever NDLA lenge nok til at det heller ikke blir siste. Jeg har skrevet noen kommentarer til rapporten, som vil bli publisert i nær framtid. I mellomtiden kan dere nyte Espens nedsabling.
Jeg skulle ønske det var mulig å uttrykke overraskelse over at DnF, som ironisk nok forsøker å fremstille seg selv som garantisten for gode læremidler, var istand til å sende våre folkevalgte et slikt makkverk av en rapport (vi snakker om 14 språksvake sider med løse, ubegrunnete funderinger, med oppdragsgiveren som hovedkilde). Men de av oss som har fulgt denne debatten en stund, vet at Econ-dokumentet representerer gjennomsnittet av strategisk tenkning i bokbransjen.
Oppdatering: Olav Anders Øvrebø, Jon Hoem, IKT og Skole og Tord Høivik har også blogget saken. Inngående og gode bloggpostinger alle sammen, som river rapporten grundig i filler fra flere forskjellige ståsteder (faktisk ikke mine, hvilket sier sitt om hvor dårlig den er…)