Ærverdige Encyclopaedia Britannica skal nå følge i Store norske leksikons (og det danske Gyldendalske leksikons) fotspor, og åpne for brukerskapt innhold. Men i motsetning til representantene for Store Norske, som har vært i dialog med fremtredende wikipedianere og åpent erkjenner verdien av wikimodellen, går Britannicas-sjef Jorge Cauz knallhardt ut mot Wikipedia:

“If I were to be the CEO of Google or the founders of Google I would be very [displeased] that the best search engine in the world continues to provide as a first link, Wikipedia,” he said.”Is this the best they can do? Is this the best that [their] algorithm can do?”

Det bitre og rent ut sagt krigerske tonefallet fra Britannica-folket har vært der lenge, uten at det gjør dette utspillet noe smartere. For ved å kritisere leksikonet på denne måten, angriper Cauz også de mange bidragsyterne som gjør Wikipedia til det det er idag. Hjertet i Wikipedia er ikke innholdet eller teknologien, men den aktive kjernen av brukere – wikipedianerne – som skaper mesteparten av innholdet.
Wikipedianerne rekrutteres fra en hard kjerne av leksikonnerder, en gruppe som neppe er særlig stor i utgangspunktet (i løpet av mine år i bokbransjen har jeg møtt svært få, for eksempel), og som Wikipedia allerede har klart å tiltrekke seg en stor andel fra. Istedenfor å anerkjenne at Wikipedia har tilført leksikongenren noe nytt og viktig ved å aktivisere smarte amatører, velger altså Cauz å sparke løs mot mange potensielle bidragsytere til sitt eget leksikon.
Store Norske, som nå har utsatt lanseringen sin til 25. februar av tekniske årsaker, vil også bli gratis samtidig med at den nye modellen innføres. Det gjenstår å se hva Britannica velger å gjøre, bortsett fra å love at brukerbidrag skal vurderes innen 20 minutter (!) etter at de er lagt inn. For øyeblikket finnes det intet på den animasjonstunge og lite brukervennlige forsiden som antyder hva som er i emning. Hvilket ikke overrasker noen som har fulgt dette leksikonets voldsomme fall fra maktens høyder…