Den alltid interessante bloggen Paleo-Future har klart å spa opp et utdrag av i boken Yesterday’s Future, der den 14 år gamle amerikaneren Arthur Palm i 1901 blir bedt om å tenke seg verden om hundre år. Palms fremtidsvisjoner har mye til felles med dem jeg selv møter når jeg snakker med norske ungdommer om deres syn på fremtiden. Det vil blant annet si at arkitektur og transport står sentralt:

In the year 2001 you will see sky-scrapers sticking far above the clouds over 200 stories high. On the streets there will not be any room for street cars, so they will build lines way up in the air, and there will be landings fastened to the high skyscrapers, where the people will wait for the cars. […] You see air-ships and carriages fastened to balloons for the transportation of the people through the air, and you will often see collisions in the clouds. In one of the sky-scrapers on the 119 story you will see a sign, ‘Old People Restored to Youth by Electricity, While You Wait.‘”

To år før brødrene Wright var det helt vanlig, også blant fagfolk, å anta at luftskip var luftfartens fremtid. Det var også vanlig å tro å se på elektrisitet som en “livskraft” som kunne være helsebringende og foryngende, jamfør den siste setningen. En forutsigelse som fremdeles lever i beste velgående, til tross at den strider med all biologi og fysikk, er Palms tro på at vi får mat i pilleform, forøvrig.

circa-1900-harry-grant-dart-full-paleo-future

Et privat luftskip i fremtiden, sett fra ca 1900. Kilde: Paleo-future.

Selv om Arthur Palm vokser opp i Milwaukee, som neppe var verdens navle på hans tid (og kanskje heller ikke er det idag?), må han ha vært en belest ung mann for å servere denne rekken av fulltreffere:

The House-keepers will have an easy time; the dishes will be washed by electricity. In the year 2001, you will not see a single horse on Broadway, New York and only autos will be seen. In war the nations will have submarine torpedo boats which will destroy a whole fleet. In the year 2001, the locomotives will travel about 300 miles an hour, but I think it is not necessary because, before you know it, you will be killed by a locomotive.

Den elektriske oppvaskmaskinen finnes definitivt (og gudsjelov for tjenestefolket vårt), hester er stort sett borte fra Broadway, verdenshavene er fulle av ubåter som er istand til å utradere en flåte (og en hel by, for ikke å si et halv land) og ja – det finnes tog som kjører i nærmere 500 km/t. Å få ungdom til å tenke på fremtiden i disse baner er erfaringsvis ganske enkelt.
Utfordringen ligger å spore tankene vekk fra teknologi og arkitektur, og over på de andre drivkreftene i utviklingen. Det hadde vært interessant å vite hva Arthur Palm ville ha sagt om fremtidens familieliv, for eksempel. Ettbarnsfamilier og homofilt partnerskap er et større paradigmeskifte enn lyntog…