…pågår for fullt fram til søndag i Helga Engs hus på Blindern, med film, foredrag, paneldebatter og opptredener av bl.a. æresgjestene Iain Banks og Torstein Bugge Høverstad. For meg passer det litt dårlig å delta på lørdag og søndag, men jeg er da med i fredagens program, i en paneldebatt om “SF og fantasy for yngre lesere” klokka 19.30 i Auditorium 2. Temaet er vidtfavnende, og jeg kommer nok til å snakke mest om SF.
Noen av mine favoritter på området, som Heinleins “Rød planet”, avslører til fulle hvor gammel jeg er blitt (les: veldig!) Andre, som Doctorows “Little Brother”, sier sitt om hva jeg mener om å formidle holdninger i litteratur (for det!) Kanskje rekker jeg også til å si litt om hvorfor jeg mener mye fantasy har samme filosofiske dyp som retorikken til George W. Bush. Forøvrig holder jeg kortene tett inntil brystet.
Dessverre går paneldebatten parallellt med et foredrag av Jon Bing under tittelen “Hvorfor er det vanskelig å spå om fremtiden?” Men det fins håp. For deg som eventuelt måtte vurdere å gå på det, kan jeg oppsummere det som uunngåelig må bli Bings hovedkonklusjon i én setning: Den som kan se framtiden, kan påvirke den. Eller du kan gå og høre på Jon, og isteden nøye deg med denne diskusjonen mellom to SF-kjemper om temaet Young Adult SF: