Emotiv er et kontrollsystem som baserer seg på elektriske signaler fra hjernen (EEG), og fra musklene i ansiktet. Rent fysisk ser Emotiv ut som en slag bøyle med høretelefoner og små metallarmer som omslutter hodet. På bøylen og armene sitter det 14 elektroder som registrerer signaler fra hjerne og muskler, i tillegg inneholder den enkle hjernehjelmen sensorer som registrerer bevegelse, trådløs forbindelse og batterier.

Når hjelmen er festet til hodet, skal man kunne styre avatarer på en skjerm ved å forandre ansiktsuttrykk – smiler du, så smiler din figur på skjermen. Man skal kunne styre spill ved å tenke på kommandoer som “løft”, “gå” eller “hopp”. Prinsippet bak tankeleserdelen er vanskeligst å forstå, men utgangspunktet er at alle tanker består av gitte elektriske mønstre, som kan fanges opp av sensorer.
For å kunne spille et spill med Emotiv, må man først gå gjennom et treningsprogram, slik at hjelmen lærer seg hvilke signaler din hjerne sender ut når du tenker ulike tanker. Skal man tro korrespondenten til Business Week, som fikk anledning til å teste det ennå ulanserte produktet i sommer, tar det ikke lang tid å lære seg å gi tanke-kommandoer.
Emotiv understreker også nytteverdien av produktet. På nettstedet finnes det videoer av en mann som styrer rullestoler med mimikk og tanker, og Discovery-programmet “Prototype This” skal ha klart å styre en bil med teknologien. Det er mulig at det går med dette produktet som med de mange forsøkene på å selge “virtuell virkelighet” basert på skjermbriller til et bredt publikum: når det kommer til stykket, foretrekker folk flest den gode, gamle joysticken når de skal spille.
Men forskning av samme slag foregår en rekke steder, ikke minst fordi tankekontroll kan gi en rekke fordeler innen helsesektoren og på slagmarken. I det perspektivet kan vi si at Emotiv, når det lanseres, blir et av de aller første kommersielle eksemplene på nevroteknologi.