Utdannelse

Examen Artium fra Vahl videregående skole, Oslo, i 1983. Cand. scient med hovedfag astrofysikk, Universitetet i Oslo, 1989. Kurs på grunn- og mellomfagsnivå i matematikk, fysikk, informatikk og astrofysikk.

Nåværende stilling

Jeg har siden 1990 arbeidet på heltid som frilans forfatter, oversetter og foreleser, hovedsaklig innen feltene naturvitenskap, teknologi og fremtidsforskning. Jeg har det siste året også vært medprogramleder i podkasten “Romkapsel”, som fokuserer på astronomi og romforskning.

Litterær produksjon – et utvalg

 • “Se opp på vår egen stjernehimmel” (Bonnier-Carlsen) 1992, oversatt til dansk, svensk og tysk. Er kommet i flere opplag i Norge. Målgruppe: barn 9 år og oppover.
 • “Sola – vår egen stjerne” (Bonnier-Carlsen) 1994, oversatt til dansk, svensk og tysk. Målgruppe: barn 9 år og oppover.
 • “Jakten på sannheten – vitenskapens historie” (Tiden) 1996. Boka er i solgt til 19 andre land, deriblant Frankrike, Tyskland, Kina og Japan. Målgruppe: eldre barn/ungdom fra 12 år og oppover
 • “Aktivitet og undring – naturfagverk for 5. klasse” (Gyldendal Undervisning) 1997. Lærebok i det nye natur- og miljøfaget for grunnskolen.
 • “Fremtiden – hva skjer etter 2000?” (Gyldendal-Tiden) 1999. Under utgivelse i Tyskland, Italia, Korea og flere andre land. Målgruppe: eldre barn/ungdom fra 12 år og oppover.
 • “Universet” (Gyldendal Undervisning) 2001. Tema-prosjektbok for ungdomstrinnet med hovedvekt på stjerner, galakser og andre fjerne himmellegemer.
 • “Tallenes Verden” (Gyldendal Tiden) 2002. Inspirasjonsbok om matematikk for barn i alle aldre.
 • “Fakler: Vitenskapen fester grepet” (Gyldendal Akademisk) 2002. 50 siders bidrag til essaysamling om teknologi og samfunn.
 • “Planetene” (Cappelen) 2002. En presentasjon av Solsystemet for de yngste leserne.
 • “Sola” (Cappelen) 2003. En presentasjon av Sola for de yngste leserne.
 • “Liv i Universet” (Gyldendal) 2003. En håndbok i “astrobiologi”, vitenskapen om liv utenfor Jorda.
 • “Romfart” (Cappelen) 2004. En presentasjon av romfart for de yngste leserne.
 • “Hvorfor dør vi?” (Gyldendal) 2005. En bok om hvorfor og hvordan mennesker dør.
 • “Neopangea” (Cappelen) 2006. Science fiction-roman.

Priser og nominasjoner

 • “Sola – vår egen stjerne” ble i 1995 tildelt Kulturdepartementets pris for beste norske fagbok for barn i 1994.
 • “Jakten på sannheten” ble i 1996 tildelt Brageprisen for beste barnebok i 1996.
 • “Jakten på sannheten” ble i 1997 tildelt Kulturdepartementets pris for beste norske fagbok for barn i 1996.
 • “Fremtiden” ble i 1999 nominert til Brageprisen i kategorien beste barnebok i 1999.
 • “Fremtiden” ble i 2000 tildelt Kulturdepartementets pris for beste norske fagbok for barn i 1999.
 • “Abenteuer Zukunft” (tysk utgave av “Fremtiden”) ble i 2001 nominert til “Deutsche Jugendbuchpreis”, det tyske kulturdepartementets pris for beste fagbok for barn og ungdom i 2000.
 • Serien om universet på Cappelen forlag (Stjernene, Planetene etc) ble tildelt Norsk skolebibliotekarforenings pris i 2004.
 • Tildelt “Barneradioens krystall” for 2004 for forfatterskapet og bidraget til radio og fjernsyn.
 • “Hvorfor dør vi?” vant Nordisk Barnebokpris i 2006

Artikkelproduksjon

 • Artikler om natur, vitenskap og teknikk for “Arken” – en årbok for barn og ungdom (Aschehoug) 1985-1990.
 • Artikkelserie (9 artikler) om stjernehimmelen i ukebladet “Hjemmet” i 1994
 • 20 artikler om naturvitenskap til barneverket “Hugin og Munin” (Gyldendal) 1995. Målgruppe: barn fra 9 år og oppover.
 • Spalte i tidsskriftet “Prosa” under tittelen “Newth på nettet”.
 • Har siden 1996 vært bidragsyter til “Nysgjerrigper”, Norges Forskningsråds satsing på vitenskapsformidling for skolen.
 • I 1999 var jeg fast spaltist i Verdens Gang, med to ukentlige epistler om temaet vitenskap og teknologi i det annet årtusen. Under tittelen “Tusen år i tabloid” kom 100 artikler på trykk.
 • I tillegg artikler i “Utflukt”, “Bok og samfunn” og “Dagbladet”.
 • I 2001-2002 hadde jeg en fast spalte på Kulturnett og en rekke bidrag på Skolenett
 • Fast bidragsyter til “Bok og Bibliotek” fra 2003-2005

Digital publisering

 • Fra 1996 til 2000 var jeg redaktør for det elektroniske tidsskriftet “Jakten fortsetter”, med støtte fra Utdanningsdepartementet
 • I 2000 ble prosjektet videreført i “Aktuell Viten”, et ukentlig nyhetsmagasin som leveres via e-post
 • Fra 2001 til 2003 var “Aktuell Viten” fullfinansiert av det Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet ved UiO
 • Det ble fulgt opp av webloggen VBLoggen fram til 2005.
 • Siden 2004 har digital formidlingsvirksomhet hovedsaklig skjedd på newth.net/eirik og newth.net/mars

Oversettelser

Mer enn 30 fag- og skjønnlitterære bøker, med hovedvekt på naturvitenskap og vitenskapshistorie (diverse forlag). Vesentlig gjort i tidsrommet 1988 – 1995.

Foredrag

Har siden 1992 holdt hundrevis av foredrag om vitenskap, teknologi, formidling og fremtiden. Blant mine oppdragsgivere har vært Forsvarsstaben, PST, Kripos, NHO, Nasjonalt Sikkerhetsforum, Sintef, Telenor, flertalt av norske fylkesbibliotek, Tekniska Litteraturselskapet i Stockholm, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Jeg har i perioden 2010-2020 vært tilknyttet foredragsformidlerne Publicom og Athenas.

Fra 1992 – 1996 holdt jeg forelesningsserier i astronomi i Planetariet ved Norsk teknisk museum. Jeg har også lang erfaring som ressursperson ved skolebesøk, og har formidlet for elever på alle klassetrinn i grunnskolen.

Jeg har holdt forfatterkurs om faglitteratur og faktaformidling for barn og unge i regi av Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, samt OsloMet og Norsk Barnebokinstitutt

Konsulentvirksomhet m.m.

 • Vitenskapelig konsulent og redaksjonsmedlem for barneverket “Hugin og Munin” (Gyldendal norsk forlag) i 1996
 • I 1999 fagkonsulent for redaksjonen til “Newton”, et program produsert av Barne- og Ungdomsavdelingen i NRK
 • Jeg har i 30 år vært en hyppig brukt gjest/ekspertkommentator i norske massemedier
 • Fremdeles aktiv som fagkonsulent for sakprosa og skjønnlitteratur i forlagsbransjen
 • I 2005 og 2006 var jeg fast gjest og faktarådgiver i NRKs “Frokost-TV”
 • I 2005 og 2006 var jeg programleder for vitenskapsprogrammet Superstreng på Kanal24
 • I 2006 deltok jeg i programmet “Skal vi danse” på TV2.

Tillitsverv og organisasjonsvirksomhet

 • Norges Gymnasiastsamband (NGS) (1980-1982).
 • Nei til Atomvåpen (1980-1985)
 • Fagutvalget ved Institutt for teoretisk Astrofysikk (1985-1989)
 • Sosialistisk Venstreparti (1990-1992, delegat fra Oslo på SVs landsmøte i 1991)
 • Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (1991-2000, satt i NFFs styre fra 1995-1998)
 • Satt fra 1996 til 2004 i Norsk Kulturråds komite for innkjøpsordningen for faglitteratur for barn og unge
 • Fra 2000-2005 har jeg hatt en rekke andre verv i NFF
 • I 2003 fungerte jeg som innholdsprodusent og rådgiver for Norges forskningsråd i forbindelse med prosjektet “Nanomat”
 • I 2004 fungerte jeg som innholdsprodusent og rådgiver for Fysisk selskap i forbindelse med Fysikkåret 2005
 • Hovedstyret for Norsk Bibliotekforening (NBF) fra 2006 til 2012, der jeg var leder av foreningens redaksjonsutvalg og medlem av foreningens bokbransjeutvalg.
 • Styret for Norsk Astronomisk Selskap fra 2014 til 2017
 • Styret for Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek fra 2014-2017.