Journalisten skriver om hvordan Aftenposten.no planlegger å følger i Dagbladet.nos fotspor, og på ettersommeren lanserer en utgave med innhold og bildemateriale som er spesialtilpasset iPhone:

Jeg tror det er veldig viktig å være til stede i de kanalene våre lesere ønsker å nå oss på. Da er det samtidig viktig å finne ut hvilke muligheter som ligger i den plattformen, og vi må finne ut hvordan vi kan utnytte innholdet vårt, forklarer Sharna i Aftenposten.

Det står selvsagt norske medieaktører fritt å dyrke nisjeprodukter (og gudene skal vite at de har dyrket iPhone i agurktiden), men det reiser noen interessante spørsmål: På hvilken måte skiller denne løsningen seg fra «Vises best med Internet Explorer«-meldingen som var så vanlig for noen år siden? Oppdrar vi ikke med dette en ny generasjon av designere og innholdsprodusenter til å tenke proprietært, snarere enn å satse på etablerte standarder og produkter som funker på de fleste plattformer?
Eller om man vil: Hva ville reaksjonen ha vært om Dagbladet, Aftenposten eller for den saks skyld NRK (som jo faktisk bør være forsiktige med å bruke tid og penger på et spesifikt produkt, lisensfinansierte som de er) lanserte et tilbud som var spesialtilpasset for Windows Mobile 6 på HTC? Jeg vet hva jeg ville ha sagt… 😉
Oppdatering: Jorunn tipset meg om en diskusjon på A List Apart som stort sett oppsummerer problemstillingen.