regjeringen.no finnes nå en pressemelding med tittelen “Viktig første steg mot nettilgang til norsk litteratur” som oppsummerer konklusjonene til en arbeidsgruppe som har sett på Nasjonalbibliotekets store digitaliseringsprosjekt. NBDigital, som det også er kjent som, tar blant annet sikte på å skanne inn det meste av det som er kommet ut mellom to permer på norsk. Vi snakker rundt 450 000 i tallet, som på sikt kan bli søkbart og prinsippet bidra til å utvide den historiske horisonten på det norske nettet dramatisk.
I prinsippet, som sagt. I praksis klarer komiteen, som har bestått av Helge M. Sønneland fra Kultur- og kirkedepartementet, direktør Yngve Slettholm i Kopinor og nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein å levere følgende modell for de 50 000 titlene fra perioden 1790-99,1890-99 og 1990-99 som er planlagt å skannes inn i første omgang:

Materialet tilgjengeliggjøres på Nasjonalbibliotekets nettsider slik at det kan leses på skjerm, men er ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift. Materialet vil være direkte søkbart via søkemotorer, men kun tilgjengelig for internettbrukere med norske IP-adresser.

Utvalget går tydeligvis inn for nøyaktig samme modell for bøker som er falt i det fri (alle fra 1790-99, mange fra 1890-99) og bøker som fremdeles er innenfor vernetiden på 70 år etter forfatters død. Man kunne ha mistenkt at dette handlet om total clueløshet, og at trekløveret legger hindringer i veien fordi det tror kinesiske og russiske piratkopister brenner etter sjansen til å spre lukrative eksemplarer av Rudolf MuusØstlandsfolk: Fortælling fra 1893 (en av bøkene som snart kommer til en skjerm nær deg, om dette blir noe av).
Men dette handler om penger, slik det alltid gjør når Kopinor er i nabolaget. Skal man utvikle en flat skatt for lesing på nettet, er dette den beste sjansen Kopinor vil få på lange tider – for ikke å si noensinne. Det anses åpenbart som så viktig å presse modellen gjennom at ingen har sett det problematiske  i at et utvalg der Kopinorsjefen og Nasjonabiblioteksjefen utgjør flertallet, anbefaler at Kopinorsjefen får i oppdrag å forhandle med Nasjonalbiblioteksjefen…