Dive Into Mark har tenkt gjennom konsekvensene av Amazons strategi for Kindle, og ser ikke bare massive brudd på hevdvunne leserrettigheter, men også skremmende muligheter for overvåkning og omskrivning av historien. Sitatsammensetningene er virkelig stoff til ettertanke.