Nei, denne bloggen skal ikke skifte navn til Kindle-nytt, men her er intervjuet hvor Jeff Bezos introduserer leseplaten for et bredt publikum (Google video, 53:56). Vi snakker ikke akkurat om skarpskodd, kritisk teknologijournalistikk fra den kjente journalisten Charlie Rose (de kinkigste spørsmålene må man som vanlig lete etter i kommentarene), men man får en svært grundig gjennomgang av produktet. Bezos påpeker også den grunnleggende forskjellen mellom denne lanseringen og iPod-lanseringen i sin tid: musikk hadde vært digital i lange tider da Apple gikk inn i markedet. Her introduseres analogt innhold i digital form for et bredt publikum.
For bokbransjefolk burde Bezos’ vektlegging av samarbeidet med forleggere være spesielt interessant. Amazon har, i motsetning til Google, samarbeidet med USAs ledende forleggere i tre år før lanseringen. Bezos argumenterer godt for Kindle fra et forleggersynspunkt, og er overbevist om at produktet vil falle i smak hos bokelskerne. Målsetningen er ambisiøs: før eller siden skal alle bøker som noensinne er utgitt, være tilgjengelig på en Kindle innen 60 sekunder. Det gjør det desto mer overraskende at Bezos ikke har noe godt svar på det ganske åpenbare spørsmålet: hva vil Kindle bety for bibliotekene?