Aftenposten melder at det anerkjente tyske leksikonet Brockhaus skal gjøres tilgjengelig gratis på nettet, og fra nå av finansiere sin virksomhet via annonser. Aftenposten hadde ikke vært Aftenposten om ikke journalisten hadde hatt en reaksjonær vinkling: Brockhaus «gir opp» for nettvederstyggeligheten, og istedenfor å finne f.eks. en mediekommentator med peiling på det tyske nett- og bokmarkedet har man greid å spa opp en antikvar som – *trommevirvler* – ikke liker nettet, men som gjerne selger naziutgaven av Brockhaus.
Avisa har også snakket med Petter Henriksen i Store Norske Leksikon, som er befriende åpen om tilstanden der i gården. Joda, man har solgt 10 000 ex av den siste papirutgaven, men regnestykket ville aldri gått opp uten nødhjelp fra Fritt Ord. Hvis man regner med salg til biblioteker og andre institusjoner, ser vi raskt at antall privatpersoner som har gått ut og kjøpt siste Store Norske, neppe overstiger antall privatpersoner som betaler for abonnement på snl.no – dvs 7000. Store Norskes hovedinntekt kommer fra flerbrukeravtaler, men det er all grunn til å spørre seg om det ikke nå er på tide å gå for en forretningsmodell som gjør det mulig å fjerne passordbeskyttelsen.