Spennende sak i New York Times idag om online-varianten av Scrabble, særlig kjent for Facebook-brukere som Scrabolous. Dette spillet ble skapt av to brødre fra Calcutta, har nå tre millioner registrerte brukere og er i ferd med å bli nok et skoleeksempel på hvordan gammel industri skal håndtere utfordringen fra nettet. Det juridiske problemet er at Rajat og Jayant Agarwalla aldri spurte rettighetshaverne til Scrabble, som er Hasbro og Mattel, om lov til å kopiere det opprinnelige spillet. Det økonomiske problemet for Hasbro/Mattel er at det er vanskelig å selge klassiske brettspill til målgruppa 15-35, mens det er lett å se for seg markedsføringsverdien av Scrabuolous.
I bunn og grunn har firmaene bare to alternativer: pusse et kobbel med advokater på Rajat og Jayant, og satse på at de tre millioner brukerne ikke irriteres så mye av denne fremgangsmåten at de dropper Scrabble i ulike varianter. Eller de kan spille på lag med gutta fra Calcutta, f.eks. ved å kjøpe opp Scrabulous og utvikle modellen videre. For øyeblikket ser det siste ut til å være uaktuelt fordi det vil sette en dårlig presedens. Nok en robotaktig krig mot kundene under oppseiling, med andre ord.