VG skriver om at forfatterne av et læreverk på Cappelen forlag har fjernet Kristus fra tidsregningen, og får det obligatoriske apoplektiske svaret fra en KrF-representant. Men altså: å erstatte “etter Kristus” med “etter vanlig tidsregning” behøver ikke å være nok et anslag mot blonde og blåøyde norske verdier fra en muslimvennlig og verdirelativistisk femtekolonne. Rent praktisk snakker vi om den vanligste tidsregningen på kloden, så bruken av ordet “vanlig” blir i denne sammenhengen både fornuftig og nøytralt.
Vi har god presedens på området på engelsk, hvor det tilsvarende begrepet AD (Anno Domini, dvs “guds år”) ofte erstattes med CE eller Common/Current/Christian Era. Det er også dette man har valgt å kalle vanlig tidsregning i Kina, som aldri har hatt et spesielt sterkt forhold til kristendommen men som likevel (og heldigvis for oss alle) har valgt å gjøre som oss.
Nok et argument for å droppe tilknytningen til Kristus er vår manglende kunnskap om den historiske Jesus’ fødselsdato: alt vi vet idag, er at han ble født flere år før tidsregningen som etter sigende begynner med hans fødsel. Det er forøvrig verdt å merke seg at det finnes flere kristne kalendere enn den som ble utviklet av Dionysius Exiguus for snart 1500 år siden, som den koptiske og etiopiske.
For egen del skulle jeg helst ha sett at vi alle hadde levd etter den franske revolusjonskalenderen, som inneholdt mye fornuftig, men i mellomtiden holder “vanlig tidsregning” lenge for meg. 🙂
Oppdatering: “Kunnskapsministeren” mener tydeligvis at dette handler om politisk korrekthet. Gudbedre. SV jobber virkelig hardt for å overbevise alle og enhver om at de ikke har gode nok folk til å fortjene regjeringsoppdraget…

Oppdatering 2:
I kommentarene påpekes det at “fvt” og “evt” er vanlige forkortelser i andre undervisningssammenhenger, noe kunnskapsministeren ikke helt ser ut til å ha fått med seg…