Det er den dramatiske meldingen fra klimaforskere i Bergen, melder NRK:

De siste beregningene som er gjort tyder på at havnivået vil stige 60-110 centimeter innen utgangen av dette århundret. Det mest sannsynlige tallet er 80 centimeter, ifølge professor i geologi og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning Atle Nesje. – I tillegg synker jo Bryggen 6-8 millimeter i året. Hvis denne utviklingen fortsetter kan vi regne med at tidevannet kommer inn på Bryggen rundt år 2050, mener Nesje.

Man vil ikke nødvendigvis se den samme utviklingen andre steder i landet. På Østlandet stiger landet med opptil 3 mm i året, så den nybygde Operaen i Oslo bør f.eks. være tryggere enn Bryggen.