The Oil Drum har en interessant omtale av boka Reinventing Collapse av forfatteren Dmitrij Orlov, som så Sovjetunionens sammenbrudd på nært hold og mener de russiske erfaringene har generell gyldighet. I Vesten har man ofte forklart den forbløffende raske prosessen med at landet «rustet seg ihjel» i et forsøk på å holde tritt med USAs opprustning under president Reagan. Den tidligere russiske statsministeren Jegor Gajdar sa seg uenig i denne hypotesen i en artikkel for en tid tilbake, og mener hovedårsaken var en finansiell krise som kunne ha ført til matmangel i landet.
Pengekrisen ble i sin tur utløst av de lave oljeprisene på slutten av 1980-tallet, og denne konklusjonen støttes tydeligvis av Orlov i hans bok. Han peker i tillegg på at oljeproduksjonen hadde begynt å falle i Sovjet – landet hadde passert sin nasjonale oljetopp, og mot slutten av 1980-tallet var oljeforbruket i den gamle Østblokken 20 % større enn produksjonen. Orlovs hovedhypotese er at det som skjedde i Sovjetunionen ikke var unikt, men at vi også kan se en lignende utvikling i f.eks. USA.
USA passerte sin lokale oljetopp tidlig på 1970-tallet, men utsatte sammenbruddet ved å ta kontroll over oljen i Midt-Østen. Men også denne vil ta slutt, og for Orlov er den pågående finanskrisen et tidlig symptom på en prosess som vil gi et sammebrudd om noen år. Resultatet blir ikke sivilisasjonens undergang, men et dramatisk fall i levestandard og gjennomsnittlig levealder á la det man så i Russland på 1990-tallet. Ideen om at vår teknifiserte sivilisasjon er langt mer avhengig av basisressurser som vann, korn og olje enn vi liker å tenke på, uttrykkes også godt i boka Collapse av Jared Diamond.
Eller om man vil: den samme sivilisasjonen som kan sende romsonder til Pluto og frambringe nettselskaper som Google, er fremdeles fullstendig avhengig av at bonden får godt vær.