I et innlegg i Aftenposten følger Petter Bae Brandtzæg, forsker ved SINTEF, opp uttalelser han kom med til Dagsavisen forleden. Brandtzægs hovedpoeng er at anonymitet på nettet, som anbefales av en lang rekke organisasjoner og institusjoner, ikke nødvendigvis vil beskytte barn og unge mot overgrep:

Mennesker og barn depersonaliseres når de er anonyme, mister hemninger og utviser en mer uansvarlig adferd. I tillegg vil en anonym tilværelse på nett gi en falsk trygghet som igjen kan føre til at man oppretter kontakt med mennesker man ikke burde ha kontakt med. Så retten om “å ferdes trygt i mediene” må derfor ikke forveksles med at barna skal være anonyme, tvert imot.

Dagbladet fulgte opp saken igår, og utfritter Post- og Teletilsynet og Redd Barna, som begge har nettvettregler som anbefaler anonymitet, om deres reaksjon. Artikkelen hadde selvsagt et kommentarfelt, som raskt ble fylt med gjennomtenkte, velformulerte innspill fra de anonyme medlemmene av bøffelberg-kommentariatet. Bae Brandtzæg gjorde det få involverte og omtalte orker eller gidder å gjøre i en slik sammenheng: han tok til motmæle med et innlegg (ligger øverst i kommentarfeltet):

Et tankekors er det å lese alle disse anonyme utspillene her på dagbladet.no. Samtlige kommentarer er rimelig agressive. Jeg blir benevnt som klovn osv, “avskyr ubukeligheter som meg” at jeg er “iditot”. Hadde f.eks. Fattærn (som du kaller deg) eller dere andre er på db.no kommet med slike kommentarer om dere hadde stått frem med fullt navn. Neppe.

Dagbladet har selv inne i kommentartråden og bedyrer at de har slettet de verste innleggene, men Bae Brandtzægs poeng er likevel grundig etablert: når man ser hvordan anonyme voksne (hvorav mange antagelig er foreldre selv, skremmende nok) er i stand til å behandle hverandre, er det all mulig grunn til å frykte hvordan barn og unge blir rammet av en del av nettkulturen som dyrker anonymitet framfor alt.