New Scientist omtaler en 210-siders rapport (PDF) utført av European Renewable Energy Council (EREC) og Greenpeace, som ble sluppet på mandag. Rapporten er en av de første som forsøker å studere de fulle og langsiktige konsekvensene av å gå helt over til fornybare energikilder for å stanse utslipp av CO2. Ifølge EREC er det mulig for dekke hele verdens energibehov med fornybare kilder (sol, vind, vann, bølger, biobrensel) innen 2090.
Dette kan skje dersom man på verdensbasis investerer 14 700 milliarder dollar i energi innen 2030. Tallet høres enormt ut, men i samme skala som energinvesteringene det internasjonale energibyrået IEA forventer i samme tidsperiode – da med en langt større vektlegging av kull og kjernekraft. Det kan kanskje virke urealistisk å tro at 30 % av verdens energibehov kan dekkes av fornybar energi innen 2030 (IEA regner med 13 %), men rapportens forfattere påpeker at fornybar-sektoren omtrent doblet omsetningen fra 2006 til 2007.