Strange Maps er et oppkomme av fascinerende kunnskap. Idag: nedenstående kart som viser hvordan fylker i sørstatene stemte i årets presidentvalg (blått er som vanlig – og forvirrende for europeere – fylker som gikk for Obama). Under det sees en oversikt over bomullsproduksjonen i 1860, og nederst et kombinasjonskart.

2008-11-11-southvoting21

strangemapsoverlay1

Årsaken til sammenfallet er forsåvidt åpenbar, men ikke mindre interessant av den grunn. Det handler om amerikanere med afrikansk bakgrunn, som ble hentet som slaver til sørstatene for bl.a. å plukke bomull, og hvis etterkommere i stor grad bor i de samme delene av USA. Denne velgergruppen stemmer i overveldende grad demokratisk, og et kart fra valget i 2004 eller 2000 ville vist noenlunde samme tendens. Kommentarene er som vanlig fascinerende og opplysende lesing.

“The more things change – the more they stay the same.”