At økonomi er det vanskeligste av alle viktige samfunnsfenomener å lage presise forutsigelser om, vet vi alle i disse dager. Like fullt kan man spørre seg om det tross alt kunne ha vært mulig å se den nåværende finanskrisen komme. Denne interessante samlingen av videoklipp fra de siste par årene viser hvordan Peter Schiff, direktør for Euro Pacific Capital, strever med å nå gjennom debattstøyen på Fox News med en spådom som nå er blitt realitet: boligmarkedet kommer til å kollapse, kursene vil falle og økonomien vil være på vei