Over sees den første fungerende rekonstruksjonen av Antikythera-maskinen, en mer enn 2000 år gammel mekanisme som ble funnet ved den greske øya Antikythera i 1901. Helt siden den gang har forskere spekulert på hva den kompliserte ansamlingen av sammenrustede tannhjul – den består av mellom 30 og 82 komponenter, og er teknologisk sett på nivå med europeiske klokker fra 1700-tallet – ble brukt til. Michael Wright ved Imperial College i London har gjennomført en ny studie av metallrestene, og konkludert med at Antikythera-maskinen var en planetkalkulator.
Det er den praktiske bruken av maskinen som demonstreres ovenfor: ved å dreie på sveiver, flytter symboler for planetene seg slik at det blir mulig å se hvor på himmelen de virkelige planetene vil stå i fremtiden. Ikke nok med det, ifølge Michael Wright kunne også sol- og måneformørkelser forutses med mekanismen. Vi snakker om temmelig avansert teknologi, med andre ord. Og samtidig svært sjelden teknologi. Ja, for det er ikke funnet noe tilsvarende i den gresk/romerske verden. Ei heller har man funnet maskiner som ser ut til å slekte på Antikythera-teknologien, som generelle regnemaskiner.
Astronomen Carl Sagan påpekte for mange år siden at gresk/romersk vitenskap i prinsippet hadde forutsetningene for å gjøre de samme oppdagelsene som ga oss den vitenskapelige revolusjonen i Europa etter renessansen. Arkimedes-palimpsesten viser at grekerne mestret avansert matematikk, Aristarkhos fra Samos hadde utviklet en moderne teori for Solsystemet, Heron av Alexandria hadde oppfunnet dampturbinen og man hadde altså den teknologiske kyndigheten som trengtes for å bygge avanserte regnemaskiner.
Sagan undret seg også over hva som kunne ha hendt om kunnskapen og kompetansen var gått sammen i en høyere enhet, og vi hadde fått en gresk/romersk renessanse i år 100 etter vår tidsregning. Da kunne vi ha “hoppet over” århundrer med middelalder og mørketid, og isteden ha sett en industriell revolusjon ved Middelhavet tusen år før tiden.  Da kunne de første stjerneskipene forlengst ha vært på vei mot Alfa Kentauri, dekorert med gresk skrift. Hvem vet? Uansett: når man ser Michael Wrights rekonstruksjon, virker Sagans kontrafaktiske spekulasjoner nesten realistiske…

topbanner2