File:Galileo-sustermans.jpg

På tirsdag 20. og torsdag 22. denne uka foreleser jeg i forbindelse med åpningen av Astronomiåret på Romsås Romsenter, også kjent som Deichmanske bibliotek, filial Romsås. Temaene er henholdsvis Fra Galileo-kikkerten til Galileo-sonden og Universets fødsel, liv og død, det vil si astronomihistorie og kosmologi. Tirsdagen vil naturlig nok kretse endel rundt mannen over. Foredragene egner seg for alderen 13 og oppover, og det blir anledning til spørsmål etterpå. Alle er hjertelig velkommen!

Astronomiåret 2009