Min mors debutbok “Den lille vikingen” blir nå gjort tilgjengelig som ebok på dette nettstedet. Boka utkom første gang i 1969, har vært ikke vært i salg på flere tiår, og bibliotekutgavene er stort sett utslitt. Familien besluttet derfor å skanne boka inn og nettpublisere den i PDF-format (filstørrelse 6,4 MB), til glede for gamle og nye lesere. I denne forbindelsen opprettes det også en samleside for det som etterhvert kommer av lignende prosjekter – du finner den til venstre under tittelen “Newth-ebøker”.

den-lille-vikingen

Denne eboka er skannet inn fra en gammel og mye brukt original av en barnebok, og kvaliteten på innskanningen bærer preg av det enkelte steder. Helst skulle vi ha skannet med utgangspunkt i originaltegningene eller et perfekt bevart eksemplar, men noe slikt fins ikke lenger. Ved anledning vil nok likevel en bedre innskannet versjon foreligge, da også i en slik oppløsning at den kjøpes i print-on-demand-versjon for den som måtte ønske det.
Eboka publiseres under en såkalt Creative Commons-lisens, som betyr at du kan laste den ned, skrive den ut og dele av hjertens lyst med andre. “Den lille vikingen” kan for eksempel fritt benyttes og spres i skoler, barnehager og bibliotek, men skal ikke brukes i noen kommersiell sammenheng uten tillatelse. Typiske eksempler på kommersiell bruk er gjengivelse i bøker, aviser, TV-programmer og liknende. Ved tvil skal forfatteren alltid kontaktes.
PDF er valgt fordi formatet er det som enklest og best ivaretar den opprinnelige formen på denne illustrerte boka, og som samtidig fungerer på det største antallet plattformer. Fordi en rekke av illustrasjonene går over to sider, anbefales det at PDF-leseren stilles inn på visning av doble sider. Jeg tar selvsagt imot kommentarer til utførelsen og forslag til rettelser, forbedringer, mulige formatvalg og liknende. Og spre gjerne budskapet videre. Hovedhensikten med dette prosjektet er tross alt å få lesere til et bokverk vi mener fortjener det. 🙂