Store norske leksikon er nå relansert i åpen, gratis utgave, og dermed har Kunnskapsforlaget innfridd sitt løfte fra ifjor høst. På en dag som dette skal man først og fremst glede seg over at nettbrukerne har fått en ny kunnskapskilde å øse av, og at  Kunnskapsforlaget har våget å ta bokbransjens hittil lengste skritt i retning av å prøve ut en ny forretningsmodell. Ingen urimelige sammenligninger med det langt mer etablerte Wikipedia her, altså. Etter å ha prøvd snl.no noen timer er dette mine foreløpige konklusjoner:
Det gode

 • Pent, lyst og ryddig design med søkefeltet i sentrum
 • Sist kommentert, sist publisert, mest søkt etter og oftest lest er lett synlig på forsiden
 • Mange bidrag fra Norsk biografisk leksikon, en uvurderlig kilde
 • Logiske URLer: skriver du snl.no/astronomi, kommer du rett til astronomiartikkelen
 • Veiledning til brukere som vil gjengi verket på alle artikler (venstre marg)
 • Angivelse av lisensbetingelse, redigeringsdato og artikkelforfatter på alle artikler
 • Kommentar- og debattfelt under hver artikkel
 • Under “Om Leksikonet” står det: “En takk rettes også til Wikipedia og wikipedianere for inspirasjon og for å ha bidratt til å redefinere den tradisjonsrike leksikonformen.” Stilfullt.

Det uferdige

 • Toppbanneret tar mye plass, noe som vel kan skyldes at det skal romme reklame etterhvert
 • Tre overlappende henvisninger til brukerdeltakelse i toppmenyen: “Min side”, “Bli fagansvarlig” og “Bidra”
 • Ikke gjennomført logiske URLer: skriver du snl.no/grieg, får du en feilmelding istedenfor en liste med alle Grieger i leksikonet
 • Klikk på lisensbetingelsene og angivelser som “Kvalitetssikret” gir feilmelding
 • Artiklenes grensesnitt og utseende varierer sterkt, jamfør artiklene om malerne Matisse og Renoir
 • Forfatter- og lisensangivelsene ser ikke ut til å være ferdige
 • For få forklarende bilder og tegninger, jamfør artikkelen om Matisse over
 • Altfor få kildehenvisninger, internpekere og eksternpekere – men ting tyder på at man jobber med saken

Senere idag planlegger jeg å liveblogge fra den offisielle åpningen av nye Store norske, som foregår på Litteraturhuset i Oslo fra 14.00.
Oppdatering:
Arnstein Larsen blogger om sin positive opplevelse av nye SNL. Wikipedia-artikkelen er oppdatert (selvsagt!), og omtaler allerede leksikonet som SNL 2.0. 🙂