Stiftelsen Fritt Ord bevilger 2,5 millioner kroner til en bloggstøtteordning, melder Vox Publica. Midlene skal deles ut i år, og lyses ut i juni. Hensikten med støtten er å styrke meningsmangfoldet i en tid da konvensjonelle nyhetsmedier er under sterkt press, ifølge Fritt Ord-leder Erik Rudeng:

Vi vil først og fremst legge vekt på personlige bloggsider, men også journalistiske prosjekter. Vår interesse ut fra Fritt Ords perspektiv ligger i å berike ikke minst meningsdannelsen, og til dels nyhetsfunksjonen, utenfor de store redaksjonene. Et sted mellom kommentar og journalistikk vil dette måtte ligge.

I mine øyne er dette et strålende tiltak. I en tid da bloggeren Voe har flere daglige lesere enn regjeringsorganet Dagsavisen, er det på høy tid at man tar dette nettmediet på alvor. Bloggenren er for mye lest og brukt til at den kan ignoreres, og Fritt Ord er ingen hvemsomhelst i kulturlivet – Litteraturhuset og Morgenbladet er to suksesshistorier som viser hva som kan oppnås med mye penger, planlegging og vilje.
Hovedutfordringen for komiteen som skal vurdere søknadene (Jill Walker Rettberg, Marika Lüders, Sven Egil Omdal og Gisle Hannemyr) blir nok å finne mange nok gode blogger i spenningsfeltet mellom kommentar og journalistikk som ikke skrives av journalister eller forfattere på si.
Ja, for et virkelig interessante hadde jo vært å løfte fram helt nye stemmer på denne måten, i tillegg til å sponse yrkesutøvere som allerede er igang med spennende prosjekter, men som trenger det lille ekstra. Om noen av mine lesere skulle føle seg kallet, vil man antagelig finne det som trengs på denne nettsiden en gang i juni.
For ordens skyld: jeg har ingen planer om å søke, av prinsipielle og praktiske årsaker. Denne bloggen er jo (når jeg ikke er ute på Apple-korstog) preget av altfor mange kattepostinger og tech-rants til at den er i nærheten av å fylle kravene. Men Julie og Olav Anders burde være selvskrevne søkere – der har man to skarpe nettskribenter som kanskje kunne få til enda mer om de fikk skrivefri med penger fra Fritt Ord. 🙂