Via TeleRead-bloggen fant jeg nedenstående interessante undersøkelse om amerikanske e-lesere fra Livescience.com. Utgangspunktet er amerikanere som har lest minst én bok det siste året, det vil si rundt 75% av befolkningen. Her får vi for en sjelden gangs skyld et blikk på ebokmarkedet som ikke springer ut av de store selskapenes egne tall. Hovedtrekk: én av seks lesende amerikanere er en e-leser, et tall som har doblet seg på ett år.
Tallet er imponerende, med tanke på at USA er inne i en dyp økonomisk krise som gjør at lesemaskiner til mellom 139 og 500 dollar må komme langt ned på prioriteringslisten selv for mange middelklassefamilier. Det er tydeligvis potensiale for fortsatt vekst i markedet, når én av seks som ennå ikke er e-leser sier at det er sannsynlig at de vil kjøpe et lesebrett/nettbrett i løpet av året.
Undersøkelsen ser ut til å støtte Amazons påstand om at e-lesere kjøper betydelig flere bøker enn p-lesere. Gruppen vi må kunne kalle “hardcore boknerder”, folk som kjøper 21 eller flere bøker per år (inkluderer meg, forresten!), er nesten dobbelt så stor blant e-lesere. Og selvsagt leser e-lesere mye mer enn p-lesere.