Jøss. Det tok ikke lang tid fra jeg skrev i en bloggposting at jeg ikke lenger skrev artikler for VG Helg, før Knut Olav Åmås i Aftenposten tok kontakt og spurte om jeg ville bidra til deres Innsikt-seksjon. Det takket jeg selvsagt ja til, da man ikke finner bedre vitenskapsformidling i norsk presse idag. Igår kom den første saken på trykk og nett, med tittelen “Fra nå av blir ny kunnskap mer komplisert.”

aftenposten-forside

Jeg hadde igrunnen ikke forventet å få mye respons på en artikkel om et såpass esoterisk tema. Derfor ble jeg positivt overrasket da kommentarene begynte å strømme på, og viste seg å være både innsiktsfulle og poengterte. I de tre timene jeg hadde anledning til å delta i kommentarfeltet responderte jeg etter beste evne med tekst og pekere til annet materiale, deretter ser det ut til at diskusjonen gikk av seg selv en god stund.
Poenget med denne artikkelen var ikke å bevise at vitenskapen er i ferd med å kjøre seg fast i naturens kompleksitet (det verken kan eller vil jeg), men å få leserne til å reflektere rundt muligheten for at dette kan skje – og hvilke konsekvenser det i så fall  får for oss. I så måte ser det til at jeg lykkes. Jeg noterer meg også at det etterlyses mer stoff som kretser rundt vitenskapens metodikk, historie og etikk i kommentarfeltet, og det er noe jeg kommer til å følge opp.
Ja, for når jeg først har fått tilgang til en så god arena for formidling (en som får folk til å stoppe deg på gaten og takke for leseropplevelsen, no less) ser jeg ingen grunn til å gå den generelle nyhetsdekningen i næringen. Norsk presse, og ikke minst Aftenposten, er blitt betydelig bedre til å dekke viktige vitenskapelige begivenheter enn da jeg begynte å skrive for 22 år siden.
Mye av jobben min som foreleser handler om å gi tilhørerne mine bakgrunn for å tenke noen tanker de kanskje ikke har tenkt så ofte før. Det var også hensikten med gårsdagens artikkel, og det vil være mitt mantra i Aftenposten fremover. Eventuelle tips og innspill til temaer i den retning tas selvsagt imot med takk! 🙂