En av fordelene med ikke å være på sosiale medier er at man mister kanaler å være irritert i. Man blir rett og slett mindre utsatt for å trigges av blatante klikkfang-artikler som denne fra Dagbladet: “Mener det ikke er noen menneskerett å ha katt: Kastrering er en mulig løsning. Å skyte alle blir nok upopulært.” Her er det biolog Petter Bøckman som uttaler seg til avisen, med utgangspunkt i en sak han skrev for Norsk Skogeierforbund.

Thug Life

Petter Bøckman er en smart fyr jeg normalt har stor respekt for, men bruk av uttrykk som “å skyte alle” oppnår ikke noe annet enn gjøre folk sinte og skape oppstand i sosiale medier. Hvis målet faktisk var å redusere kattens belastning på norsk natur måtte Bøckman ha fremlagt argumenter som våre lovgivere kunne forholde seg til (kjæledyreierne har han forlengst mistet med slik tale).
Han måtte med andre ord ha presentert forskning som dokumenterer problemet i Norge (ikke Australia og USA), sammen med realistiske forslag til hvordan det skal reduseres. Han kommer ikke med noen av delene, utover at norske katter tar flere fugler enn eierne tror og at man ikke bør “legge opp til at det er en menneskerett å ha katt”, hva nå det måtte bety.
Professor Bjarne Olai Braastad ved UMB peker på at katten har andre funksjoner i dag enn i det gamle bondesamfunnet, og at det er vanskelig å se hvordan bykatter utgjør en trussel mot rødlistede arter. Ellers er det selvsagt like lett å argumentere mot hunden hvis man har omsorg for annet enn smågnagere og fugl. Hunder gjør stor skade på husdyr og vilt, og årlig dør mellom 20 og 40 mennesker av hundeangrep i USA. Wikipedia-artikkelen er horribel lesning – det kan umulig være noen menneskerett å ha et slikt dyr.
Som katteeier har jeg skrevet om slike utspill tidligere. Der tar jeg til orde for ansvarlig kattehold, og kommer med tips til hvordan man kan redusere huskatters skadevirkninger i lokalmiljøet. Jeg skal ikke påstå at dette vil redde så fryktelig mange fugler, men det er utvilsomt mer effektivt enn høyttenkningen til Bøckman.