Interessant sak fra Journalisten idag om avisa Nordlys, som nå blir den siste i A-pressen til å innføre tvungen registrering til nettdebattene sine. Som kanalsjef Øystein Barth-Heyerdahl sier det:

Vi har holdt igjen så lenge som mulig for å ha en mest mulig åpen debatt, men det er blitt så mye dritt at vi nå må stoppe opp. Vi skal ikke være avløpsrør for folk med spesielle behov.
– Har det vært mye rart?
– Det har ikke vært mordtrusler eller folk som vil sprenge skoler, men det er klart at en debatt for eksempel om hussalget til sexolog Kristin Spitznogle avstedkommer mye rart.

Det er nok ikke tilfeldig at Spitznogle nevnes: som denne remsa på 27 portretter viser, har avisa og intervjuobjektet et langvarig og tett forhold. Men kommentarene til denne saken gjør det lett å forstå at avisa måtte reagere.
Alternativet Nordlys har valgt er registrering via Origo, som krever at man oppgir telefonnummer. “Journalisten” har også snakket med Sarpsborg Arbeiderblad, som innførte samme praksis for en tid tilbake, og som opplevde at antall kommentarer ble redusert, samtidig som nivået ble høyere. En rask titt på avisas debattsider ser ut til å bekrefte dette synet.
Det er færre innlegg, folk poster stort sett under fornavn og forbokstav i etternavnet, og innleggene ser ut til å være anelsen mer koherente enn i de verste islamdebattene på Dagbladet. Det er ikke gitt at dette er en løsning som vil fungere for alle. Men den har sine fordeler. Blant annet blir det lettere å unngå at rasister kan herje rundt på avisenes nettsteder i lange tider, slik tilfellet periodevis har vært i Dagbladet.
Hvilket, når jeg tenker på det, er en grei anledning til å nevne møtet som holdes i Oslo neste mandag i regi av PF Informasjonsteknologi og PF Kultur og Medier:

Si;D, Vis;D, Web;D: Flermediale redaksjoner og enmediale tradisjoner
28. januar 2008 17:00 – 19:00 – Håndverkeren

Organisasjoner forholder seg som regel til endringeri sine omgivelser ved først å isolere det nye fenomenet, deretter integrere det inn i resten av organisasjonen. Aviser og TV-redaksjoner har hittil som regel hatt Internett som en separat del, men nå er mange av dem på vei inn i integrasjonsfasen. Hva skjer i denne fasen?
Ansvarlig redaktør Torry Pedersen, VG Nett, teknologidirektør Petter Merok, Microsoft, forfatter og blogger Eirik Newth, professor Guri Hjeltnes, Handelshøyskkolen BI.
Samarbeid med Handelshøyskolen BI